tlhIngan Hol
Advertisement

   SKI: This article is about Kronos, the klingon homeworld.   

Wikipedia W

This article was originally created inside the Klingon language section of Wikipedia.

tlhInganpu' juHqo' 'oH Qo'noS'e' 'ej beta joghDaq tu'lu'. Qo'noSDaq 'oHtaH tlhIngan yejquv tlhIngan wo' qum je. veng wa'DIch 'oH yuQ mon'e'. yoq yIn yuQ 'oH Qo'noS'e'. tlhIngan juHqo'Daq QIHqu'pu'; qaStaHvIS DIS 2293 Praxis maSDaj QIHlu' 'ej nom Hat peplu'pu'. qaStaHvIS DIS 2151 Qo'noS Suchta' Human wa'DIch.

Daqvam lururbogh ghItlhmey[]

mu'ghom[]

Qo'noS

Advertisement