FANDOM


   SKI: This article is about stars.   

Wikipedia W

This article was originally created inside the Klingon language section of Wikipedia.
Pleiades large

Hov tlhoQ: Pleiades

loghDaq SIp tlhoQ'a' tu'lu'bogh 'oH Hov'e'.

HoS lIngmo' Hov, pIm Hov yuQ je. 'otlh tlhuDmo' Hov vaj wov. pIj lubav yuQmey, ghopDapmey joq. Hov, lubavbogh Hoch Dochmey je 'oH Hovtay''e'. ngo'qu' HochHom Hovmey. motlh 1,000 'uy' ben chen Hovmey chu' 'ej motlh 10,000 'uy' ben chen Hovmey ngo'. 13,700 'uy' ben chen ngo'qu'bogh Hovmey net Har. ngugh chen je 'u' net Har. cha' qelI'qammey 'aD 'op Hovmey mach 'ej 8,000 'uy' qelI'qammey 'aD 'op Hovmey tIn.

HovDaq SumtaH yuQmey 'e' ratlhmoH Hov tlham. bavchuq 'op Hovmey Sum.

yIlegh jeEdit